Komende cantate

180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

Zondag 13 mei

Cantate BWV 44  "Sie werden euch in den Bann tun"

We zijn nog steeds in Bachs eerste jaar in Leipzig. Dit is de cantate die Bach componeerde voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren 1724. De nogal onheilspellende titel komt van de evangelielezing (Joh.16:2), waarin Christus zijn volgelingen waarschuwt voor de zware tijden die hun te wachten staan. De cantate opent met een duet voor de tenoren en de bassen, die samen met de dubbelrietblazers, twee hobo’s en fagot, een breed kwintet van fugatisch elkaar opvolgende stemmen laten horen met deze wrange boodschap. En direct daarop aansluitend brengt het hele koor, met volledig orkest, het vervolg van de schriftlezing tot uitdrukking, waarin op een scherpe toon vol dissonanten wordt uitgelegd dat degenen die de christenen willen doden ook nog menen daarmee God een dienst te bewijzen… Marteling en pijn zullen aanvaard moeten worden, zingt daarna ook de alt in een weemoedige aria met hobo solo. En vervolgens wordt in een eenstemmig koraal, tegen de ondergrond van een herhaald bas-motief, opnieuw beklag gedaan over de zware weg vol van verdriet, die moet worden afgelegd. Maar dan komt de bas met zijn recitatief: de ware christen is als de palm, die (volgens het klassieke beeld) juist groeit tegen de verdrukking in. Daar zit de omslag in deze cantate. En dat maakt ruimte voor een opgeluchte aria van de sopraan met orkest waarin letterlijk de zon (“die Freudensonne”) eindelijk kan doorbreken. Van dat vertrouwen in de goede afloop getuigt dan ook het slotkoraal, met de prachtige melodie van het koraal “Wer hat dich so geschlagen” uit de Johannes Passion, die een paar weken eerder voor het eerst daar in Leipzig had geklonken.

slotkoraal vast oefenen? zie hieronder, en klik op de mp3 van je stem (onder de tekst)!