180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

zondag  9 januari    19.30 uur :

BWV 3  "Ach Gott, wie manches Herzeleid"

Het nieuwe kalenderjaar is nauwelijks begonnen, of de vreugde van de verwachtingsvolle adventscantate van vorige maand moet alweer plaats maken voor de angstige roep om troost in tijden van verdriet en pijn. Dat wordt wel heel prachtig vormgegeven in het openingskoor:  één groot indringend klaaglied, waarin nu eens de bassen de cantus firmus van de koraalmelodie zingen. Het begint met een lamento van de twee oboi d'amore, in grote chromatisch neergaande lijnen, begeleid door de strijkers, en wordt later in de opeenvolgende koorpartijen overgenomen. Het leidt tot complexe verwevingen van stemmen in hartbrekende harmonieën. Bepaald geen "gemakkelijke" muziek deze keer!

Daarop volgt het tweede vers van het koraal, gezongen door het koor, en onderbroken door recitatieven van de vier solisten. Het geheel wordt telkens ingeleid met een kort motief in het continuo dat ook weer ontleend is aan de koraalmelodie. Het laatste recitatief is van de bas, die meteen daarop vervolgt met een grote aria, begeleid door cello en orgel, opnieuw met schrijnende akkoorden en met grote muzikale contrasten waar vreugde danwel pijn tot uitdrukking worden gebracht.

Een uitgebreid tenor-recitatief, waarin het vertrouwen in Jezus wordt verwoord, vormt de overgang naar een duet voor de sopraan en de alt, begeleid door oboe d'amore en strijkers unisono. Met opnieuw die spanning tussen vreugde en verdriet, maar nu ook het vertrouwen dat een mens zijn kruis niet alleen hoeft te dragen (waarbij Bach de betekenis van dat "dragen" met extra lang aangehouden noten versterkt).

Met een kort koraal besluiten we deze aangrijpende cantate.

N.B.
Van tevoren reserveren blijft noodzakelijk, bij voorkeur op https://bachcantate.eventbrite.nl , of als dat niet lukt via bach.cantates.nijmegen@gmail.com .
Bovendien moet je nu bij de ingang een coronatoegangsbewijs tonen, op je smartphone of op papier. Als je dat nog niet hebt, vind je op de website coronacheck.nl  de nodige handige informatie om dat te verwerven (op basis van a. een vaccinatiebewijs; of b. een bewijs van herstel na besmetting; of c. een negatieve test-uitslag). En je moet je daarbij kunnen identificeren. Hopelijk wil je deze moeite doen, hier moeten we helaas streng in zijn...
Maar dan kunnen we ook weer samen genieten van Bach !