Komende cantate

180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

zondag 10 maart  19.30 uur:

BWV 13   Meine Seufzer, meine Tränen

Bach noemde deze cantate een “concerto da chiesa” en dat komt ook tot uitdrukking in de intieme bezetting ervan, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor twee blokfluiten en een oboe da caccia. Het centrale thema is dat Gods verlossing op zich laat wachten – maar dat Hij ons troosten zal in ons verdriet.
De cantate opent met een smartelijke klaagzang van de tenor, waarin de begeleiding prachtig wordt ingekleurd door de donkere toon van de oboe da caccia. Dan volgt een smeekbede van de alt in haar recitatief dat uitloopt in een brede coloratuur op “flehen” (smeken). En daarop antwoorden de koor-alten met een groot koraal, uitvoerig omspeeld door alle strijkers plus continuo.
Het tweede deel van de cantate begint met een zorgelijk recitatief van de sopraan. Vervolgens zingt de bas een lange, diep-sombere aria vol van “erbärmlich Weinen”, met steeds weer nieuwe dissonanten buitengewoon expressief door Bach getoonzet voor de blokfluiten en continuo in de begeleiding.
Pas in het samen gezongen slotkoraal klinkt het vertrouwen door dat alles uiteindelijk toch goed zal komen.